Obavijesti za članove

Sukladno članku 8. stavak 3 Ugovora o sufinanciranju Programa Javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2024. godinu korisnici financiranja i njegovi krajnji korisnici obavezni su podnijeti prvo izvješće pravdanja financijskih troškova do 20. srpnja 2024. godine za razdoblje od 01. siječnja do 30 lipnja 2024. godine sa stanjem na dan 30. lipanj 2024. 

Ovim putem pozivamo sve korisnike financiranja na što ažurnije pravdanje financijskih sredstava u aplikaciji ZGsport te ovom obaviješću šaljemo požurnicu na isto. Korisnici financiranja dužni su obveze pravdanja namjenskog trošenja sredstava izvršiti u ugovorom definiranim rokovima kako se ne bi moralo postupiti sukladno članku 14 Ugovora o sufinanciranju Programa Javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2024. 

(Članak 14. - Ako Davatelj financijskih sredstava utvrdi da su Korisnik financiranja i njegovi krajnji korisnici nenamjenski koristili doznačena financijska sredstva iz Plana sredstava ili da nisu proveli program/projekt u ugovorenom razdoblju ili ako nisu podnijeli odgovarajuće izvještaje u roku i sa sadržajem određenim ovim Ugovorom ili ako Davatelju financijskih sredstava ne omogući nadzor nad namjenskim korištenjem financijskih sredstava, daljnja isplata bit će obustavljena, a Korisnik financiranja ili krajnji korisnici dužni su vratiti primljena nenamjenski utrošena ili neutrošena sredstva u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti Davatelja financijskih sredstava o potrebi vraćanja isplaćenih sredstava.)

Uprava ustanove Upravljanje sportskim objektima od ponedjeljka, 1. srpnja 2024. godine, nalazi se na novoj adresi, Matka Baštijana 52A, Zagreb.

Hrvatski kineziološki savez organizira u Zadru 32. Međunarodnu ljetnu školu kineziologa, u razdoblju od 26. – 29. lipnja 2024. godine. 

Kao što je već naglašeno na zadnjem kolegiju tajnika Sportskog saveza Grada Zagreba, u sklopu programa u Zadru, predviđena su predavanja za stručne osobe u sportu i sportskoj administracije u organizaciji našega Saveza.

Stoga Sportski savez Grada Zagreba poziva svoje zainteresirane članove i sportske klubove da se prijave na Ljetnu školu kineziologa, a Savez će nastojati osigurati prijevoz, smještaj i kotizaciju za sudjelovanje od 28. – 29. lipnja 2024.

Prijave se primaju zaključno sa srijedom, 12. lipnja 2024., a detalji se nalaze u ovom dokumentu.

Sportski savez Grada Zagreba izradio je Upute za financijsku realizaciju programskih aktivnosti za Klubove Gradskog značaja i članice – klubove/Saveze u obliku prezentacije kako bi se predstavnici stručnih službi Saveza/klubova na pregledan način upoznali sa osnovnim elementima Uputa, prihvatljivošću troškova te uputama o načinu pravdanja namjenski utrošenih sredstava. 

Upute se nalaze u prilogu.

Iz Allianza nas izvješćuju o njihovoj kampanji MoveNow kamp za djecu koji će se održati u Münchenu od 12. do 16. rujna ove godine u partnerstvu s FC Bayern München. 

Riječ je o drugom izdanju globalnog sportskog kampa na kojemu će sudjelovati mladi između 14 i 16 godina iz 12 različitih zemalja. Sudionici kampa imat će prigodu posjetiti terene FC Bayerna, isprobati razne olimpijske i paraolimpijske discipline te upoznati vrhunske sportaše i trenere.

Svijet ostaje na mladima i oni nas zasigurno mogu inspirirati svojim idejama. Stoga su pokrenuli nagradni natječaj putem kojeg traže da mladi iznesu svoj prijedlog na temu "Kako potaknuti mlade na aktivno bavljenje sportom". Natječaj je otvoren od 1. do 30. lipnja, a najkreativniji odgovor nagradit će boravkom na ovogodišnjem MoveNow kampu. 

Za sve informacije vezano za ovu kampanju i prijave na raspolaganju vam stoji kontakt osoba Marko Vukojević (marko.vukojevic@allianz.hr). Više o tome ovdje u pdf-u.

Grad Zagreb i ove godine provodi programske aktivnosti u sklopu Europskog tjedna mobilnosti, koji se održava svake godine od 16. do 22. rujna u organizaciji Europske komisije. Cilj je potaknuti javnu svijest o potrebi akcije protiv zagađenja prouzročenoga povećanjem motoriziranoga prometa u urbanim sredinama, a time i poboljšati kvalitetu života građana. Tema ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti je "zajednički javni prostor“.

Koordinator programskih aktivnosti Europskog tjedna mobilnosti je Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, a u njegovu provođenju sudjeluju i ostali gradski uredi, službe, ustanove i brojne udruge. 

Svi zainteresirani savezi i klubovi mogu se javiti sa svojim projektima do 5. lipnja 2024., ispunivši tablicu u privitku i dostavljajući je na e-adresu tanja.alisic@zagreb.hr.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske u svom dopisu od 20. svibnja 2024. podsjeća na Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine, koji uključuje potrebne postupke za pripravnost i djelovanje na nacionalnoj i lokalnoj razini u slučaju opasnosti od toplinskih valova. Osobito skrećemo pozornost na rizike izlaganja vrućinama sportaša i rekreativaca.

Dopis Ministarstava zdravstva kao i Protokol i preporuke za zaštitu od vrućine dostupni su u dokumentima:

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavio je informacije o prijavi na natječaj za upis pristupnika na stručni prijediplomski studij Izobrazba trenera u ljetnom roku. 

Prijave na studij otvorene su od 3. do 14.6.2024., a podnose se isključivo preporučeno poštom. Razredbeni postupak održat će se u četvrtak, 4.7.2024

Također, s Kineziološkog fakulteta napominju da Studijski centar za izobrazbu trenera pruža mogućnost obrazovanja trenera prvostupnika, što omogućava kandidatima da, završetkom ovog trogodišnjeg studija, ispune zakonsku obvezu i ostvare adekvatnu razinu obrazovanja potrebnu za rad u sportu.

Sva prijavna dokumentacija poslana je gradskim savezima i klubovima, a dostupna je u nastavku:

Dana 29. svibnja 2024. Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik" održat će Dan otvorenih vrata, te ujedno obilježiti Svjetski dan sporta.

Svi zainteresirani moći će se u prostorima Akademije upoznati s mogućnostima koje Akademija pruža, a to se odnosi i na sportašice i sportaše zagrebačkih klubova, koji će moći vidjeti i upoznati se s uvjetima i mogućnostima bavljenja sportom tijekom školovanja u Policijskoj školi „Josip Jović“. 

Dan otvorenih vrata održat će se na adresi Avenija Gojka Šuška 1, u vremenu od 9:00 do 13:00 sati, kada će biti prezentirane razne sportske aktivnosti, demo timovi, pokazne vježbe, radionice, a nastupit će tamburaški orkestar i zbor policijske škole.

Ulaz u prostor Akademije je slobodan, a pozivnica za Dan otvorenih vrata kao i obavijest za sportske saveze, upućena na ime glavne tajnice Suzane Šop, dostupni su u nastavku: 

PDF dokument

Grad Zagreb objavio je natječaj za dodjelu financijskih potpora vrhunskom sportu iz Proračuna Grada Zagreba za 2024. na koji mogu aplicirati gradski sportski savezi u sportovima prvog i drugog razreda prema poretku pojedinačnih sportova, po statusu u Programu javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2024., te Klubovi gradskog značaja koji su sukladno posebnim kriterijima imenovani od strane Sportskog saveza Grada Zagreba za 2024. godinu. 

Temeljni ciljevi Javnog natječaja su razvijanje i provođenje učinkovitih aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na sudjelovanje na sportskim natjecanjima, postignuće vrhunskih sportskih rezultata i promociju Grada Zagreba na globalnoj razini, čime se stvara neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu.
Javni natječaj je objavljen 21. svibnja 2024., traje do 21. lipnja 2024. do 16.00 sati, a sva natječajna dokumentacija dostupna je na internetskoj stranici Grada Zagreba na poveznici:

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore vrhunskom sportu 2024.

Grad Zagreb uputio je javni poziv za financiranje pilot projekata u području sporta.
Predmet javnog poziva je dodjela financijskih potpora sportskim savezima za pilot projekte koji uključuju provedbu sportskih aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Zagreba.

Cilj ovog Javnog poziva je financiranje aktivnosti kojima će se doprinijeti realizaciji sljedećih prioritetnih područja:

 • unapređenju redovite tjelesne aktivnosti radi poboljšanja zdravlja te fizičke i psihičke dobrobiti učenika;
 • razvijanju osnovnih motoričkih vještina i koordinacije kod djece kroz različite sportske aktivnosti;
 • dostupnosti i prilagođenosti sportskih aktivnosti svim učenicima, bez obzira na njihove fizičke sposobnosti ili socioekonomski status;
 • korištenju sporta kao sredstva za razvoj socijalnih vještina, kao što su timski rad, poštovanje, disciplina i samopouzdanje;
 • poticanju talentiranih učenika u sportsku selekciju;
 • osiguravanju sigurnog okruženja za sport i edukacija učenika o prevenciji ozljeda;
 • edukaciji učenika o važnosti fer-pleja, poštovanja suparnika i integriteta u sportu.

Natječajnu dokumentaciju i pravila poziva pogledati na linku:

https://zagreb.hr/javni-poziv-za-financiranje-pilot-projekata-u-podr/198360

Na sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, održanoj 30. studenog prošle godine, predstavljeno je istraživanje Pojavnost nasilja kod sportašica i sportaša Grada Zagreba.

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade dostavio nam je sljedeće smjernice o potrebi postupanja prema zaključcima istraživanja:

 1. Potrebno je učinkovitije promovirati stav o nultoj stopi tolerancije prema svim oblicima nasilja u organiziranim sportskim aktivnostima koje se provode na području Grada Zagreba.
 2. Potrebno je ispitati posjeduju li sportski klubovi koji djeluju na području Grada Zagreba Etički kodeks te primjenjuju li se propisana pravila ponašanja u praksi.
 3. U sportskim klubovima koji djeluju na području Grada Zagreba potrebno je definirati protokole postupanja u slučaju osobnog doživljaja nasilja, svjedočenja nasilju ili sumnje o nasilnim ponašanjima u sportskom okruženju, kao i protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.
 4. Sportaše-ice koji treniraju na području Grda Zagreba potrebno je educirati o njihovim pravima koja, između ostalog, uključuju pravo na treniranje i natjecanje u nenasilnom i sigurnom okruženju u kojem se promiče ravnopravnost i međusobno poštovanje svih sudionika-ca sportskih aktivnosti.

Gore navedene smjernice, kao i rezultati istraživanja, poslani su svim savezima i klubovima kako bi mogli postupiti prema preporukama za prevenciju nasilja u sportu Grada Zagreba.

Rezultate istraživanja donosimo u pdf dokumentu.

Sportski savez Grada Zagreba primio je dopis ustanove Upravljanje sportskim objektima, koji potpisuje ravnatelj Kosta Kostanjević, a odnosi se na rekonstrukciju Doma sportova. Obavijest Ustanove upućena je svim sportskim korisnicima Doma sportova koji ovaj objekt koriste putem Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a dostupna je u pdf formatu.

Prilog Veličina
Obavijest_Dom sportova_rekonstrukcija.pdf 73.88 KB

Grad Zagreb je u dopisu od 7. svibnja 2024., koji potpisuje pročelnik Luka Juroš, zainteresiranim prijaviteljima za ovaj natječaj najavio povećanje sredstava za sport i poništenje ovoga, a raspisivanje novoga natječaja. Više o tome možete doznati u pdf-u.

Nedavno odgođeno predstavljanje obrazovnog programa Policijske škole „Josip Jović“ za zanimanje policajac/policajka, održat će se u utorak, 14. svibnja 2024., u 9:30 sati, u Sportskom savezu Grada Zagreba, Savska cesta 137, etaža -1.

Poziv na sudjelovanje upućen je sportskim savezima i klubovima, a dostupan je u pdf dokumentu