Pravdanje financijskih troškova u aplikaciji ZGsport - 01. siječnja do 30. lipnja 2024.

Sukladno članku 8. stavak 3 Ugovora o sufinanciranju Programa Javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2024. godinu korisnici financiranja i njegovi krajnji korisnici obavezni su podnijeti prvo izvješće pravdanja financijskih troškova do 20. srpnja 2024. godine za razdoblje od 01. siječnja do 30 lipnja 2024. godine sa stanjem na dan 30. lipanj 2024. 

Ovim putem pozivamo sve korisnike financiranja na što ažurnije pravdanje financijskih sredstava u aplikaciji ZGsport te ovom obaviješću šaljemo požurnicu na isto. Korisnici financiranja dužni su obveze pravdanja namjenskog trošenja sredstava izvršiti u ugovorom definiranim rokovima kako se ne bi moralo postupiti sukladno članku 14 Ugovora o sufinanciranju Programa Javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2024. 

(Članak 14. - Ako Davatelj financijskih sredstava utvrdi da su Korisnik financiranja i njegovi krajnji korisnici nenamjenski koristili doznačena financijska sredstva iz Plana sredstava ili da nisu proveli program/projekt u ugovorenom razdoblju ili ako nisu podnijeli odgovarajuće izvještaje u roku i sa sadržajem određenim ovim Ugovorom ili ako Davatelju financijskih sredstava ne omogući nadzor nad namjenskim korištenjem financijskih sredstava, daljnja isplata bit će obustavljena, a Korisnik financiranja ili krajnji korisnici dužni su vratiti primljena nenamjenski utrošena ili neutrošena sredstva u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti Davatelja financijskih sredstava o potrebi vraćanja isplaćenih sredstava.)