Prezentacija Uputa za financijsku realizaciju programskih aktivnosti za Klubova gradskog značaja i Saveze/klubove članica SSGZ-a

Sportski savez Grada Zagreba izradio je Upute za financijsku realizaciju programskih aktivnosti za Klubove Gradskog značaja i članice – klubove/Saveze u obliku prezentacije kako bi se predstavnici stručnih službi Saveza/klubova na pregledan način upoznali sa osnovnim elementima Uputa, prihvatljivošću troškova te uputama o načinu pravdanja namjenski utrošenih sredstava. 

Upute se nalaze u prilogu.